top of page
Lokallag

TESTIMONIES

HB-CREW

Maria fra Hamar —

Jeg er en del av HB-Crew fra Hamar. Vi er et danselokallag. Vi samles regelmessig for å lære dans og ha et fellesskap. Det har vært en fin måte å dele våre talenter i samfunnet og ha det gøy sammen med mange unge mennesker. Vi elsker å danse og vi elsker Jesus!
P3944102_edited.png

Ung baptist består av lokallag både knyttet opp mot baptistmenigheter i Baptistkirken Norge og mot baptistiske grupper utenfor baptistsamfunnet. Lokallagene våre tilbyr trosopplæring og aktiviteter for barn og ungdom i hele Norge.

Ønsker dere å starte et barne- eller ungdomslokallag tilknyttet deres lokale kirke? Da kan dere registrere lokallaget i Ung baptist og søke etableringsstøtte (når det nystartede lokallaget passerer 5 tellende medlemmer). Deretter vil dere få utbetalt grunnstøtte hvert år dere sender inn årsrapport. Som lokallag regnes enhver søndagskole, klubb og lignende, for barn, ungdom eller unge voksne i menigheten.

Før registrering ønsker vi at du leser gjennom vår "Lokallag A-Z". Søknadene behandles løpende fra 1. januar til 1. september. Etableringsstøtten er på kr 5 000,- pr lokallag.
INTRODUKSJON
Medlemskapet i lokallaget er frivillig: Personen selv (eller foresatte dersom barnet er under 15 år) må godta medlemskapet.
 
Man får kun støtte for tellende medlemmer, dvs. medlemmet må være under 26 år og ha betalt minimum 50,- i kontingent i grunnlagsåret.
MEDLEMKONTINGENT
​Alle lokallag i Ung baptist må levere årsrapport og medlemslister FØR 1. mars hvert år. Det er fjorårets medlemmer som er tellende i årsrapporten. Årsrapporten er grunnlag for beregningen av grunnstøtte.
Se opplæringsvideo for hvordan fylle ut årsrapport til Ung baptist i Cornerstone:
ÅRSRAPPORT
Alle lokallag som har mottatt støtte (frifondstøtte) fra Ung baptist MÅ levere regnskap på dette innen 31. mai året etter.
 
For å få utbetalt nye midler inneværende år må fjorårets midler brukes opp (innen 30 mai), eller tilbakebetales Ung baptist.
 
Rapporten for bruk av støtte (FRIST 31 MAI) sendes inn i medlemssystemet Cornerstone.
FRIFOND-RAPPORT
Skal du starte et nytt lokallag kan du sende en søknad. Frist for å søke etableringsstøtte er 1 september. Søknadene behandles løpende fra 1. januar til 1. september. Etableringsstøtten er på kr 5 000,- pr lokallag. Utbetaling av etableringsstøtte-midler skjer fortløpende etter godkjenning av søknaden.
ETABLERINGSSTØTTE
Grunnstøtte (driftsstøtte) utbetales automatisk, basert på innrapporterte tall fra fjoråret (Årsrapportering). Man trenger derfor ikke søke om grunnstøtte hvert år. Utbetaling av grunnstøtte (driftsstøtte), skjer i september/oktober.
GRUNNSTØTTE
Hvert år avsettes kr 100 000,- til prosjektstøtte. Frist for å prosjektstøtte er 1 april. Utbetaling av prosjektstøtte-midler skjer innen 31 juni.
 
Før du søke om prosjektstøtte det er viktig at du leser retningslinjene for prosjektstøtte, i vårt Frifond retningslinjer for Ung baptist!
PROSJEKTSTØTTE

FRISTER

01. MAR

Frist for innsending av årsrapport og medlemslister.

01. APR

Frist for å søke prosjektstøtte.

31. MAI

Frist for å bruke og rapportere frifondmidler mottatt året før.

01. SEP

Siste frist for å søke etableringsstøtte.

OKTOBER

Første samling i oktober er en grei tid å avholde årsmøte lokalt og gjøre en foreløpig utfyllig av medlemslister.

NB: Husk å samle inn kontigent før nyttår.

FRISTER
P3700565.JPG

STØTTE OG FRISTER

RESSURSER

MALER / SKJEMAER

NYTTIGE DOKUMENTER / LENKER

RESSURSER
bottom of page