top of page
P3688268.JPG

FOR KRISTUS
OG MENIGHETEN

Ung baptist sin oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, stimulere til evangelisk arbeid og planlegge og koordinere arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med andre grupper. Videre skal Ung baptist samle og gi informasjon, og formidle internasjonale kontakter.

Vi i Ung baptist ønsker å være en organisasjon som arbeider for Jesus, for menigheten og for hverandre.

Verdigrunnlag

For Jesus

Bibelen er grunnlaget for alt vi gjør
 
Vi ønsker å være en organisasjon som leser Guds ord og som inspirerer andre til å gjøre det samme. Baptister har til alle tider hatt Bibelen som eneste rettesnor for tro, liv og lære. Vi har derfor mye å lære av vår baptistiske historie om hvordan vi lever et liv med Bibelen som grunnlag for alt vi gjør.
Vi arbeider for at alle skal bli kjent med og følge etter Jesus
 
Misjonsbefalingen er oppdraget Gud har gitt oss. Derfor er vår viktigste oppgave å la barn og unge bli kjent med Jesus og vise dem hva det vil si å følge etter han. Når vi alle sammen jobber mot å bli mer lik Jesus, kan vi være med å spre hans gode rike her på jord.
Vi arbeider for å ta vare på alt og alle Gud har skapt
 
Vi tror at Gud har skapt alt, og at han så det var godt. I respekt for Gud ønsker vi derfor å ta godt vare på det han har skapt. Det innebærer å møte alle mennesker med respekt og verdighet. Det innebærer også at vi tar valg som er til det beste for naturen og miljøet.

For menigheten

Alle baptistmenigheter skal ha lokallag for barn og unge
Vi ønsker å samarbeide med menighetene, og legge til rette på best mulig måte, så alle kan ha lokallag for barn og unge. Vi ønsker også å tale de unges sak, så alle forstår hvor viktig del de er av menigheten.
Alle lokallag skal trygge
Skal barn og unge bli kjent med og følge etter Jesus, kreves det trygghet. De unge må bli kjent med lederne, bli sett når de kommer og savnet når de ikke er der. Ledere må arbeide for at de unge skal føle en tilhørighet til lokallaget sitt. Alle barn og unge skal bli møtt med respekt, og ingen skal oppleve grenseoverskridende atferd i våre lokallag.
Vi arbeider for å utruste gode ledere
Lokallagslederne er helt avgjørende for organisasjonen vår, det er de som gjør lokallagene våre til gode steder å møte hverandre og Gud. Vi ønsker å være til stede for alle lokallagsledere ved å tilby ledertreningsprogrammer og god oppfølging.

For hverandre

Vi vil være en flerkulturell organisasjon
Vi er stolte av å være en flerkulturell organisasjon. Vi tror det er med å gjenspeile litt av himmelen, hvor alle kristne en dag skal være sammen i evigheten. Det at vi er mangfoldige gjør at det blir ulike uttrykk lokalt. Likevel må vi, i respekt for hverandres ulikheter, ha ett sett med retningslinjer når vi samles regionalt og nasjonalt.
Vi vil være forbilder
Vi ønsker å være forbilder for hverandre. Det gjelder ikke bare når vi er i kirka, men også på skole/jobb, fritidsaktiviteter, på sosial medier og andre steder. For å få til det må vi være ekte og ærlig med hverandre, også når det gjelder tro og liv, så vi kan hjelpe hverandre til å bli mer lik Jesus.
Vi søker et godt samarbeid med andre
Vi jobber for å ha et godt samarbeid med andre barne- og ungdomsorganisasjoner, og med baptister i Norge og rundt om i verden. Vi vil være stolte baptister, samtidig som vi arbeider med en økumenisk tankegang.

ARRANGEMENT

Projekter

Ung baptist består av personer fra mange ulike land og kulturer. Vi jobber for at alt som skjer i Ung baptist skal ha et multikulturelt uttrykk fordi vi tror Gud er stor nok til å gjøre oss til ett. Samtidig jobber vi spesifikt mot de som opplever presset ved å leve i overgangen mellom ulike kulturer gjennom en egen festival som heter Multikulturell Generasjon (MG-festivalen).
P3888782.JPG
bottom of page