Ung Baptist
Farger 6556d4630cc083e0e21ab5e12c61338835f0598e407716438d867ecfeeb7ebe1

Ressurser

Ung Baptist er til for barn, tenåringer, ungdommer og ledere i Norge. Vi tilbyr diverse ressurser, kurs og materiell som skal være til hjelp for deg i din lokale menighet.


Gjennom Levende Tro ønsker vi en økt bevisstgjøring på at disippellivet starter fra barna er små, og at troen på Jesus kan modellers og overleveres fra generasjon til generasjon.

Et mål for oss er at barn og unge skal utvikle en selvstendig og stabil tro, og da er det viktig at menigheten og hjemmet samarbeider om å disippelgjøre barn og unge. Vi står enda sterkere sammen når vi vet at vi går samme retning og har samme mål for disippelgjøringen. Menigheten bør ta første initiativ til å få foreldrene på banen i forhold til trosopplæring i hjemmet og utruste familier til å leve ut troen på hjemmebane.

Ung Baptist tilbyr et helhetlig veiledningsverktøy for de menighetene som ønsker å jobbe med Levende Tro. Levend tro grunnpakke inneholder DVD, pedagogiske hefte, stor trosplan plakat for menigheten og en trosplan for hjemmet.
Kr. 1100,-


Sl logo msf 08 smak ef8f92e85568317282db20e185f1a35ca088e02eab74d9e593b55e9bb097e010

SPRELL LEVENDE er et komplett søndagsskolemateriell som du kan abonnere på fra Søndagsskoleforbundet.

SPRELL LEVENDE inneholder et mangfold av ulike aktiviteter du kan velge mellom! Det er mer enn nok innhold til å bygge opp to samlinger til hver fortelling. Og for barna er det flott at de møter samme fortelling flere ganger.

SPRELL LEVENDE kommer i årsabonnement. Lederne får tilsendt 4 pakker i året som bl.a. innholder tekstveiledninger, ressurs-CD, DVD og tegneserieplansje. Dere kan IKKE søke om frifond, eller melde dere inn hos Søndagskoleforbundet i tillegg. For priser og bestilling gå til søndagsskoleforbundet sine hjemmesider.


Ung Baptist gir gratis flanellograf til alle nyoppstartede søndagskoler som ønsker det.
Kent Remi Westergren
917 43 989
Espen Thilesen [Integrasjonskonsulent]
995 09 582
 • Variert formidling og kvalitet er ivaretatt
 • Samlingene er delt i fem deler: Fellesskapet, Fortellingen, Undringen, Oppdraget og Velsignelsen
 • Aldersdeling i Gullivergjeng (3-6år) og Tårnagenter(6-10)
 • Brukervennlighet, blant annet gjennom nyutviklet Online Planleggingsverktøy
 • Fire ulike abonnementstyper (Høsten 2013)
 • Abonnenter får tilgang til inspirasjonsfilmer før hver samling.
 • Ung baptist gir økonomisk søtte til dem som bruker Sprell Levende og registrerer lokallaget hos oss
Les mer

Logo frikirkelig e861b33cdd89e62effce481cc7bf988587cda27a4d8f87b59c5c4314ba17c641 Tentro er et felles frikirelig undervisnings-opplegg for niendeklassinger med stikkordene opplevelse, oppdagelse og oppdrag.

Tentro legger særlig vekt på kreativ formidling, og knytter tenåringenes hverdag sammen med troen. I steden for å bruke en bok, så logger en seg inn på nett og skriver ut aktuelle temasider.

Tentro er et konfirmasjonsalternativ for frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag!

For mer informasjon om Tentro kan du gå til www.tentro.no

Regionale leirer i øst og vest

Både i øst og vest arrangers felles tentro-leirer for konfirmanter. For info, ta kontakt med Kent Remi Westergren (øst) og Espen Thilesen (vest).

Årslisens er kr. 1250,- (inkludert kurs)
Tentro.no
Espen Thilesen
995 09 582
Kent Remi Westergren
917 43 989

TRYGG

Alle våre lokallag, menigheter og arrangementer skal være trygge for alle. Det skal være et sted du kan komme som du er, og bli møtt på en god måte.

Dette jobber vi med på mange ulike måter og har fokus på å modelere gode og inkluderende miljø. Vi har målrettet ledertrening i ulike aldersgrupper. I tillegg til dette har vi et spesielt fokus på forebyggende arbeid mot overgrep.

Vi tilbyr menighetene et totimers kurs i temaet, og har beredskapsplaner til bruk i menigheter og på arrengementer.

Det er også utarbeidet retningslinjer for hvordan man kan skape trygge menigheter/lokallag og leirer .

LNU sine sider finner du kompetansemateriell for å holde workshop eller utvikle tiltak og rutiner for din menighet og ditt lokallag.

Vi anbefaler alle menigheter å innføre politiattest for alle ansatte og frivillige ledere over 18 år. Administrasjon og oppbevaring av dette bør gjøres av menighetens ledelse.

Slik gjør du:
 1. Utpek en person i menigheten til å ha ansvaret for politiattester (gjerne menighetens leder, pastor, el.l)
 2. Last ned skjemaet og fyll ut følgende under "bekreftelse av behov for politiattest": Sted, dato, kontaktpersonens navn og signatur.
 3. Gi skjemaet til alle frivillige og ansatte ledere i barne- og ungdomsarbeidet
 4. Den frivillige/ansatte fyller ut resten av skjemaet og leverer dette til sitt politidistrikt
 5. Polititet sender attesten i posten til søkeren
 6. Søker viser attesten til menighetens kontaktperson som registrerer dette i journalen for politiattester.
 7. Søker beholder eller makulerer egen attest
 Les mer:

Leirressurser

Vi har forsøkt å lage et leirhefte som hjelper leirorganisatorer å ha kontroll både før under og etter leiren

Det er skrevet så kort som mulig for å gjøre det mer tilgjengelig, og det er organisert på en måte som gjør at en kan plukke ut hva en ønsker å bruke. Håper du vil ha nytte av det.

Farger 6556d4630cc083e0e21ab5e12c61338835f0598e407716438d867ecfeeb7ebe1

For ditt lokallag lokallagsadministrasjon

Her finner du litt informasjon om hvordan du skal administrere ditt lokallag. Det finnes også diverse ledertreningstilbud og andre gode tilbud for ditt lokallag. Les mer om dette under Ung Baptist sin ledertrening og ressurser .


Medlemsregistrering

Alle lokallag skal registrere sine medlemmer hos Ung Baptist.

Alle som registrerer seg innen fristen (1. april) får utbetalt kr. 200,- per medlem og 1000,- per godkjente lokallag. I tillegg kan man søke om prosjektstøtte innen 1. september. Hvis du ikke har innlogging til lokallagsportalen, eller skal opprette et nytt lokallag, så kan du ta kontakt.

Videon viser en enkel veiledning for hvordan du kan registrere medlemmer i lokallagsportalen. (NB! Gjeldene år er nå 2016). Vi har også laget en lysbildeveiledning

 Brukerveiledning

Regler for lokallag

 • Må ha vedtekter. Ung baptist sine standardvedtekter kan lastes ned.
 • Må har årsmøte hvert eller annenhvert år hvor det velges leder og kasserer.
 • Må lokalt ta inn minimum 50 kr i medlemskontigent hvert år.
 • Må må ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
 • Må levere regnskapstall på hva mottatt støtte er brukt til.

Regnskap

Alle lokallag som har mottat prosjektstøtte fra Ung Baptist må levere regnskap innen 31. mai påfølgende år.

Du behøver ikke å sende inn kvitteringer til oss, men det er viktig at du tar vare på dem. Vi foreslår at du lager en perm til ditt lokallag hvor du tar vare på alle dine kvitteringer. Selve regnskapet fører du i en bok eller f.eks. et excell ark .

Videon viser en enkel veiledning for hvordan du rapporterer frifond i lokallagsportalen. (NB! Gjeldene år er nå 2016). Vi har også laget en lysbildeveiledning

 Brukerveiledning

Prosjektstøtte

Alle lokallag som har levert regnskap for foregående år kan søke om prosjektstøtte for inneværende år. Man kan også søke om prosjektstøtte for nyoppstarting av lokallag.

Du kan søke om prosjektstøtte for oppstart av nytt lokallag, ledertrening, integreringstiltak og flerkulturelle arrangement, m.m. Lokallaget er pliktig til å innrapportere hva midlene er brukt til innen 31. mai påfølgende år. Midler som ikke blir innrapport tilbakebetales til Ung Baptist.

Videon viser en enkel veiledning for hvordan du kan søke prosjektstøtte i lokallagsportalen. (NB! Gjeldene år er nå 2017). Vi har også laget en lysbildeveiledning

 Brukerveiledning

Frister

 • Innsending av medlemslister: 1. april
 • Innsending av regnskap: 31. mai
 • Søke om prosjektstøtte: innen 1. september
Espen Thilesen [Integrasjonskonsulent]
995 09 582
Roald Zeiffert [Daglig leder]
926 19 667
Farger 6556d4630cc083e0e21ab5e12c61338835f0598e407716438d867ecfeeb7ebe1

Ledertrening

Gode ledere skaper gode felleskap lokalt. Vi ønsker å være med å bidra til utvikling for våre ledere. Vi ønsker å gi muligheter til å stadig ta nye steg med nye utfordringer. Slik kan vi bli enda bedre!


Barnelederkurs

Kjære barneleder! Om du er 16 eller 60 år, søndagsskolelærer eller kakebaker: Velkommen til et døgn som handler om ditt og menighetens engasjement for barna.

Høsten 2016 arrangerer Ung baptist tre regionale barnelederkurs sammen med Misjonsforbundet Ung. Kursene starter fredag kveld og avsluttes lørdag ettermiddag. Målet er at kursene skal være nyttige og praktiske for alle som er engasjert som barneledere i våre lokallag – både ungdommer og voksne, erfarne ledere.

Kurs høsten 2016:

Barneleder 29ff4617d9bfd150a36a60df91a2c9b66498c2c449e963d87a28f2c504784815
Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508

Basic - for unge ledere

Du er viktig i din menighet! Gud har utvalgt deg til å bety noe for andre.

Basic er ledertreningskurs for dem som er ferdig med konfirmasjon. Det passer altså for 10. klassinger, men også for ungdommer som er litt eldre. Basic er aktuelt både for ungdommer som allerede har en lederoppgave og for ungdommer som ønsker å lære mer etter konfirmasjonen.

Kurs skoleåret 2016/2017 (påmeldingsfrist 15. aug):

Kurset består av 12 emner som vanligvis fordeles på fire samlinger: tre helger eller lørdager i en menighet og nasjonal Basic-avslutning på Baptistenes lederkonferanse. Samlingene i menigheten består av undervisning, aktiviteter og gjerne ungdomsmøte og gudstjeneste. Basic har sine siste emner på lederkonferansen, som avsluttes med diplomutdeling til alle som har fullført kurset. I tillegg deltar Basic på årsmøtet i Ung baptist og noen møter felles med hele konferansen.

En viktig del av Basic er samtaler med egen veileder fra egen menighet. Hvert emne har noen utfordringer som skal snakkes om. Selv om diplomutdelig er på BLK i mars, pågår samtalene helt fram til neste sommer.

Alle menigheter som ønsker å arrangere kurs, får tilgang på Basic-materiellet. Kurs som innfrir krav til kursstøtte (f.eks. deltakere fra tre fylker), kan få ekstern hjelpe til selve undervisningen fra Ung baptist ved behov. Deltakere som har lang reisevei, kan gjerne søke Frifond for støtte.

Basic new 26f40e621a694ea39b4f255a37ca63d7fec8b4b2bd093eafd59bee1014219f8e

Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508


Emmausveien - ledertreningsprogram

Inspirert av fortellingen om de to disiplene på vei til Emmaus i Lukas 24, introduserer Ung baptist et nytt ledertreningsprogram: Emmausveien.

Den originale Emmausveien var litt over én mil lang – vår Emmausvei varer i to år. På veien snakket disiplene om det de hadde opplevd, om sin tro og hva som forvirret dem. Vår Emmausvei består av åtte samtaler hvert år sammen med en erfaren kristen. Samtalene handler om din tro og din rolle som leder. Du kan ha samtalene alene eller sammen med én deltaker til. I tillegg samles alle deltakerne i Emmausveien til weekend hver høst.

Alle som har en leder-oppgave i et av Ung baptist sine lokallag, i menigheten eller på leir, og har begynt på videregående skole senest høsten 2016, kan melde seg på. Det er en fordel, men ikke et krav å ha tatt lederkurset, Basic, først.

På Emmausveien møtte to disipler en mann som stilte dem gode spørsmål og lyttet til det de hadde å fortelle. Etter en god prat og godt fellesskap, åpenbarte Jesus seg for de to. På vår Emmausvei, har voksne, erfarne kristne en sentral rolle som samtalepartnere og forbedere. I samtalene tror vi Jesus kommer nær og skaper forandring i deltakernes liv og tjeneste.

Veilederen møter én eller to deltakere for en times samtale om deres tro og oppgaver i menighet eller lokallag i Ung Baptist. Samtalene har en mal med nye emner hver gang.

Veileder må være aktiv i lokal baptistmenighet og ha erfaring med barne- eller ungdomsarbeid. Veilederen må også delta på lokalt eller regionalt veilederkurs en kveld høsten 2016 arrangert av Ung baptist. Veilederen får god oppfølging av Ung baptist i to-årsperioden. Veileder blir alltid valgt og godkjent av Ung baptist, men deltaker må gjerne komme med forslag. Kobling skjer alltid i dialog med alle parter

Emmausveien a1056efcfe993324e83575d870f639e45936df8fa474465f1a7863f5b5b5bccc
Pris: 2500,- (Lokallaget kan regne med å få store deler av beløpet dekket ved å søke Frifond) Påmeldings- frist 15. august
Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508

Tfg logo tekst small 21e9df6a0b2cf866c668c3b307a9c8b72a3497d906807d0c365ab4d4e14955f7 Vi oppfordrer alle til å sette av minst et år av sitt liv til å søke Gud i både bønn og arbeid. Tid for Gud- tjenesten hos Ung baptist gir deg mulighet til nettopp dette.

Årets store nyhet er Tid for Gud Utland. Nå kan norske baptistungdommer i alle aldre reise i ett år som volontør til Burma eller Thailand. Dette tror vi er spesielt interessant for dem som snakker karen eller chin, men her er det også muligheter for alle som kan engelsk og vil se litt mer av Guds verden. Tid for Gud Utland gjøres i samarbeid med Den norske baptistsamfunn og misjonskonsulent, Lise Kyllingstad.

I Tid for Gud Norge kan man velge mellom lokal og nasjonal tjeneste. Lokal tjeneste er tradisjonelt menighetsarbeid med vekt på barn og unge i Ung baptist sine lokallag. Nasjonal tjeneste er direkte i Ung baptist. Dette året er for eksempel Simen Andersen Tid for Gud-arbeider på halv tid i Ung baptist som ansvarlig for lovsangskurs i ulike menigheter og på halv tid i Skien baptistmenighet, hvor han driver med ungdomsarbeid.

Tid for Gud HLT er en stipendordning hvor HLT-studenter får kr 1 000 i måneden mens de har praksis i Ung baptist eller en baptistmenighet.

Ikke nøl med å ta kontakt. Menigheter etterspør ofte arbeidere, og videreformidler gjerne dette om du ikke allerede har funnet et sted du vil være.


Regionale veilederkurs

I alle ledertreningsprogrammene i Ung baptist er veiledningssamtaler viktig. Ung baptist sitt håp er at satsingen på veiledning skal stimulere til flere og bedre samtaler om tro og liv i det vanlige menighetslivet.

I Emmausveien er disse samtalene hovedmetoden i ledertreningen. I Basic og Ungt lederskap er samtalene en arena for refleksjon og personlige prosesser mellom kurshelgene. For Tid for Gud-arbeidere er veilederen en viktig støttespiller og samtalepartner i en ny tjeneste og ny livssituasjon.

Fra høsten 2016 arrangerer vi regionale veilederkurs. Kursene er gjerne på en ukekveld eller lørdag og varer tre timer. Ledertreningskonsulent, Sveinung Vaagen, er kursholder. Kurset er ment å gi både motivasjon til veiledertjenesten og refleksjon rundt denne. De tre timene inneholder foredrag om veiledning i Ung baptist, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Sted og dato for kursene blir bestemt når vi har bedre oversikt over hvor veilederne bor, sånn at det blir enklest mulig for de fleste å delta denne høsten. Ung baptists veilederkurs blir obligatorisk for våre veiledere, men de er også åpne for dem som ikke har en konkret veilederoppgave ennå.

Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508


Ungt lederskap logo Ung baptist og Det norske baptistsamfunn satser stort på ledertalenter gjennom Ungt lederskap. Første kull er snart ferdig, og det er bestemt at 15 deltakere kan få muligheten til å bli med på nytt kurs fra høsten.

Ungt lederskap skal bygge menighetsbyggere som bygger hele livet. Vi ønsker å gi vekstrom for ledere som kan lede modig gjennom alle livsfaser. Ivrige ungdommer er fint, men Ungt lederskaps suksess eller fiasko avtegner seg tydeligere om tjue år. Drømmen er at mange av deltakerne skal starte nye og fornye etablerte fellesskap – når tiden er inne. Ungt lederskaps rolle er å utruste og motivere deltakerne til lederskap.

Gjennom Ungt lederskap vil Ung baptist og Det norske baptistsamfunn hjelpe og stå sammen med lokalmenigheter i deres trening av nye ledere. Samtidig vil Ungt lederskap alltid ta utgangspunkt i den enkelte deltaker, dens kall, nådegaver og opplevelse av Guds ledelse. Å hjelpe unge ledertalenter på vei mot å komme i en livslang tjeneste er alltid viktigere enn lokalmenighetens umiddelbare behov.

Kurset består av 8 helgesamlinger over to år, veiledningssamtaler, personlig oppfølging av prosjektleder og en observasjonspraksis.

Sitater fra Shalome:

 • «Det jeg syntes var best med Ungt Lederskap var det å kunne snakke med en veileder. Jeg var heldig som kunne snakke med en som har arbeidet med migrantmenigheter, en som kunne forstå hva jeg går igjennom.»
 • «Et av de største problemene i migrantmenigheter, er det at man ønsker å dekke over alt som ikke er bra. Ungt Lederskap har gitt meg mulighet til å være åpen og diskutere problemer jeg har i menighetsarbeidet. Det viktigste jeg har lært, er at ærlighet er en nøkkel for å komme langt.»

Sitater fra Kjell Einar:

 • «Hva vil det si å ha et kall over livet sitt? Hvordan kan jeg legge opp et løp som gjør at jeg vokser i troen, ser nye mennesker bli frelst og samtidig tar vare på meg selv? Ungt Lederskap har for meg vært et sted der jeg har kunnet forfølge disse spørsmålene og funnet mange svar.»
 • «Gjennom forskjellige talere, temaer, samtale, bønn og observasjon har jeg fått mange nye verktøy i mitt liv som leder i kristent arbeid. Ungt Lederskap er et sted jeg kunne ta med visjon, tro, ideer og tanker, og spisse disse til et spesifikt kall og samtidig lære mye om meg selv.»
 • «Jeg anbefaler Ungt Lederskap til alle som står i forskjellige lederskap eller kan tenke seg å investere i seg selv og i sin kirkefamilie.»

Les mer
Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508

Hlt logo m 724939ca0a81ddb6bed7b473000a5a5cafed29d7d0c41212f39c7ce9fa387d72 Høyskolen for Ledelse og Teologi er en offentlig godkjent høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion og ledelsesfag. Alle våre studer kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Vi tror at vår tid krever modig lederskap fra mennesker med brennende hjerter og klare tanker. Framtiden tilhører dem som bruker sitt intellekt til ære for Gud og hjelp til mennesker. Derfor vender Høyskolen for Ledelse og Teologi blikket framover og jobber for en ny verden – gjennom å være akademia preget av åndskraft, å tenke teologi i sammenheng med ledelse og å skape kunnskap som fungerer i praksis. På en spesiell måte ønsker vi å forene elementer som tradisjonelt har vært holdt fra hverandre eller oppfattet som motsetninger:

Høyskolen for Ledelse og Teologi
67 80 35 40
Farger 6556d4630cc083e0e21ab5e12c61338835f0598e407716438d867ecfeeb7ebe1

Kalender Hva skjer når?

Her finner du en oversikt over hvilke arrangementer Ung Baptist arrangerer, og også arrangementer og leirer i de forskjellige distriktene.


 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Vestlandets Baptistungdom

 vest [at] ungbaptist.no
 Leder: Andreas Stokkeland

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Sørlandets Baptistungdom
 951 41 527
 sor [at] ungbaptist.no
 Leder: Bård Åsland

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Østlandets Baptistungdom

 ost [at] ungbaptist.no
 Leder: Morten Øhrn

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Midtnorges Baptistungdom
 938 03 013
 midt [at] ungbaptist.no
 Leder: Tobias Giese

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Nordnorges Baptistungdom

 nord [at] ungbaptist.no
 Leder: Anniken Myhre

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Karen Baptist Youth in Norway
 466 28 634
 kbyn [at] ungbaptist.no
 Leder: Ta Na Htoo Saw Htoo

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
 • {{ event.summary }}

  {{ event.start.date | date : 'd. MMM' }} {{ event.start.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }} - {{ event.end.date | googleDate | date : 'd. MMM' }} {{ event.end.dateTime | date : 'd. MMM HH.mm' }}


 Norway Chin Christian Youth Federation
 418 51 562
 nccy [at] ungbaptist.no
 Leder: David Cenhrang

Abonner/se på kalender
xml | ical | html
Farger 6556d4630cc083e0e21ab5e12c61338835f0598e407716438d867ecfeeb7ebe1

Organisasjonen Ung Baptist

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Da kan du kontakte våre ansatte på telefon eller epost.

[ ANSATTE | STYRET | DISTRIKTENE | SAMARBEIDSPARTNERE |

Ung baptist

- Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund
Micheletsvei 62c, 1368 Stabekk

Bankkonto: 3000.15.13342 | Organisasjonsnummer: 971 258 918

Besøksadresse

Micheletsvei 62c, 1368 Stabekk


Vis større kart

Ansatte hos Ung baptist

Roald Zeiffert [Daglig leder]
926 19 667
Siri Dufset Fjeldberg [Administrativ leder]
401 69 434
Espen Thilesen [Integrasjonskonsulent]
995 09 582
Sveinung Vaagen [Ansvarlig for lederutvikling]
452 34 508
Agnar Sæli [Levende tro konsulent]
Hege Kristine Eikland [Leirkonsulent]
473 90 435
Gabriel Stephens [Leirkonsulent]
452 92 664

Landsstyret

Shalome Croos [Landsleder]
Maria K Bækkelie [Vieslandsleder]
Charity Hser [styremedlem]
941 96 976
Ole Thorvald Helland [AU-medlem]
Za Tlung [Styremedlem]
Prinshan Sathiyaseelan [styremedlem]
988 67 387
Anniken Myhre [Styremedlem]
Hege Kristine Eikland [Leirkonsulent]
473 90 435
Marius Hetlevik [Varamedlem]

Distriktene

 951 41 527
 sor [at] ungbaptist.no
 Leder: Bård Aasland
 Østlandets Baptistungdom

 ost [at] ungbaptist.no
 Leder: Morten Øhrn
 Vestlandets Baptistungdom

 vest [at] ungbaptist.no
 Leder: Andreas Stokkeland
 Midtnorges Baptistungdom
 938 03 013
 midt [at] ungbaptist.no
 Leder: Tobias Giese
 Nordnorges Baptistungdom

 nord [at] ungbaptist.no
 Leder: Anniken Myhre
 466 28 634
 kbyn [at] ungbaptist.no
 Leder: Ta Na Htoo Saw Htoo
 418 51 562
 nccy [at] ungbaptist.no
 Leder: David Cenhrang