top of page
Image by The New York Public Library

HISTORIE

Helt siden 1922 har Ung Baptist vært en viktig ressurs i menighetenes arbeidet for å nå barn og unge. Hver eneste generasjon må vinnes for Jesus, og oppdraget er like viktig nå! Derfor har vi fokus på å utruste ledere som kan være til stede i de unges liv, og hjelpe dem i deres åndelige og personlige utvikling.

Gjennom historien har tusenvis av unge bestemt seg for å følge Jesus, både gjennom det lokale arbeidet og det store leirarbeidet. Vi mener at fellesarbeidet vi gjør er viktig. Det er viktig for de unge å se at de ikke står alene og at et stort fellesskap står sammen med dem og gir dem mulighet til videre vekst.

2022

Helt siden 1922 har Ung Baptist vært en viktig ressurs i menighetenes arbeidet for å nå barn og unge. Hver eneste generasjon må vinnes for Jesus, og oppdraget er like viktig nå! Derfor har vi fokus på å utruste ledere som kan være til stede i de unges liv, og hjelpe dem i deres åndelige og personlige utvikling.

 

Gjennom historien har tusenvis av unge bestemt seg for å følge Jesus, både gjennom det lokale arbeidet og det store leirarbeidet. Vi mener at fellesarbeidet vi gjør er viktig. Det er viktig for de unge å se at de ikke står alene og at et stort fellesskap står sammen med dem og gir dem mulighet til videre vekst.

bottom of page