top of page
  • Writer's pictureUng Baptist

Tegnefilm-Bibelen | Jesus blir døpt

Updated: Feb 8

Introduksjon til Bibelhistorie og tema

Dagens historie er om Jesu dåp. Alle tegnefilmene i serien som tar for seg historien om Jesus starter med ordene: «Dette er Jesus. Guds sønn og verdens frelser!» I denne og neste samling skal vi se på nettopp det! Dagens tema er: «Jesus er Guds sønn». I historien om Jesu dåp så trer treenigheten frem. Den hellige ånd kommer over Jesus mens Gud vår fars røst fra himmelen sier: Dette er min sønn, den elskede. Alle tre personene i treenigheten i samspill. Jesus er både Gud og menneske, fullt ut begge deler. Det er et mysterium som vi ikke fullt ut kan begripe, men det lærer oss noe grunnleggende i vårt forhold til ham: Han vet hva det vil si å være menneske. Han lider med oss i vår svakhet, og er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. (Heb.4:15).

Dere står fritt til å bruke andakten slik den er, bruke den som inspirasjon eller i stedet rette fokus på andre sider av dagens bibelfortelling.


Forslag til samtalespørsmål

  • Hva betyr det at Jesus er Guds sønn?

  • Hva betyr det for oss at Jesus er menneske?

  • Hva vil det si å bli døpt?
Forslag til bønn

Kjære Gud!

Takk at du ble menneske

Takk at du forstår hvordan jeg har det

Amen


Forslag til aktivitet

Skostafett — Del inn i to eller flere lag. Alle sammen tar av seg skoene og legger dem hulter til bulter i en klynge midt mellom lagene. Så starter stafetten med at en fra hvert lag løper frem til skoklyngen og finner sine sko, tar dem på og snører lisser og løper deretter tilbake til gruppa si. Det er viktig at skoene er ordentlig på og knyttet før neste mann på gruppa får løpe. Første gruppe som har fått på alle sine sko vinner.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page